-
EL
-
EN
-

-Παραδοτέο 1: Βάση Δεδομένων σε ΓΣΠ


Ιστορικές καταγραφές περιβαλλοντικών κινδύνων στην Ελλάδα. Ψηφιακές πληροφορίες για γεωλογία, γεωμορφολογία, έδαφος, τοπογραφία, αγρονομία, χρήσεις/καλύψεις γης, ΓΣΠ και άλλα συναφή, για εκτίμηση της τρωτότητας. Επίσης, πληροφορίες για παράγοντες και γενεσιουργά αίτια, που προκαλούν κινδύνους, όπως υδρολογία, μετεωρολογία. Επίσης, γίνεται απογραφή κινδύνων από ιστορικές καταστροφές, δηλαδή πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία, καταιγίδες-χαλάζι, παγετός και καύσωνες. Τέλος, καταγράφονται τα εκτιθέμενα στοιχεία σε ρίσκο, όπως καλλιέργειες, παραγωγή, περιβαλλοντική υποβάθμιση, εκμεταλλεύσεις, έδαφος, υποδομές, κλπ., για την ανάλυση έκθεσης σε ρίσκο, καθώς και εκτίμηση τρωτότητας. [12 μήνες]Παραδοτέο 2: Διαδικτυακή πλατφόρμα κινδύνων


Νέο και καινοτόμο πρωτόκολλο Geospatial Service Web (GSW) για διαχείριση κινδύνων. Ο στόχος του GSW είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου δεδομένων GIS σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση της πληροφορίας. Γι αυτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες Web με διαδικτυακές τεχνολογίες αιχμής (Sensor Web technologies). Το μοντέλο δεδομένων έχει πέντε στοιχεία: (1) λαμβάνει υπόψη τόσο το παραδοσιακό GIS όσο και το GIS σε πραγματικό χρόνο, (2) μπορεί να εκφράσει τα δυναμικά δεδομένα που εμπεριέχουν κίνηση, (3) είναι πολύ αποτελεσματικό στην αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, (4) μπορεί να υποστηρίξει τη δυναμική προσομοίωση χωροχρονικών διεργασιών από δεδομένα GIS σε πραγματικό χρόνο και (5) μπορεί να αντιπροσωπεύει τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του, όπως των γεωγραφικών οντοτήτων, των καταστάσεων, των γεγονότων, των διαδικασιών και των παρατηρήσεων. [18 μήνες]Παραδοτέο 3: Σύστημα έγκαιρων προειδοποιήσεων


Εκδίδεται καθημερινά εξιδεικευμένη μετεωρολογική πρόγνωση για κάθε κίνδυνο όπως πλημμύρες, έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία, καταιγίδες, χαλάζι, ανεμοθύελλα, παγετός ή καύσωνας. Για την παραγωγή της πρόγνωσης χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, όπως δεδομένα από δορυφορικές εικόνες, δεδομένα από το δίκτυο των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών και προγνωστικά δεδομένα από το σύστημα WRF τα οποία είναι διαθέσιμα ανά ώρα και ανά 2x2 km μέχρι επτά μέρες, ενώ αξιοποιούνται και τα δεδομένα από τα ραντάρ καιρού. Με βάση αυτή την πρόγνωση, εκδίδονται οι αντίστοιχες προειδοποιήσεις με έμφαση στις περιοχές αυξημένου κινδύνου.[30 μήνες]Παραδοτέο 4: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων


Χωρικό πολυκριτηριακό μοντέλο με ετερογενή σύνολα διαφορετικών παραγόντων και περιορισμών, όπως οι πληροφορίες για φυσικές καταστροφές, που οδηγούν σε μείωση κινδύνου. Βήματα για το DSS: (1) φάση ανάλυσης του προβλήματος, (2) φάση σχεδιασμού για παραγωγή εναλλακτικών λύσεων, (3) φάση λήψης αποφάσεων. [34 μήνες]Παραδοτέο 5: Δραστηριότητες δίαχυσης και δημοσιότητας


Η διάχυση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους τελικούς χρήστες του τελικού προϊόντος θα γίνει με μια σειρά από δράσεις. Προτεραιότητα θα είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής (mobile app), η οποία θα καθιστά δυνατή τη διάχυση των αποτελεσμάτων και καινοτόμων στοιχείων του έργου, σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κοινό. Επίσης τα αποτελέσματα του έργου θα ανακοινωθούν με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια παρουσίασης αποτελεσμάτων και ενημέρωσης καθώς και σε ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το έργο, τις δραστηριότητες και τα πλεονεκτήματά του. Οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν άξονες, όπως:
1. Δημιουργία και λειτουργία δικτυακής πύλης Τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του έργου που θα πρέπει να ξεκινήσει πιλοτικά να λειτουργεί προς το τέλος του 1ου 3μήνου του έργου. Η δικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις και προκηρύξεις του έργου, το πλήρες πληροφοριακό υλικό και θα εμπλουτίζεται σ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου και από το 1ο έτος θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία της πύλης με τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών της. Η δικτυακή πύλη θα ενσωματώσει και την πληροφόρηση και παρακολούθηση των δεδομένων. Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας του έργου, αποτελώντας το βασικό μέσο πληροφόρησης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
2. Συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Η κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του έργου, μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων, αλλά ιδιαίτερα των παραγωγών, γεωργών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, πρόκειται να υποστηριχθεί μέσω της παρουσίασης των φάσεων και των αποτελεσμάτων του σε ημερίδες, που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτό, αλλά και σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε ομάδες εργασίας από την 3Δ και τους συμμετέχοντες υπεργολάβους του έργου, αλλά και μέσω της δημοσίευσης άρθρων στον τοπικό και εθνικό τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις.
3. Ενημέρωση εταιριών συμβούλων του χώρου ανά την επικράτεια. Θεματικοί οδηγοί για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως γεωργοί, παραγωγοί, επιχειρήσεις. Η δράση προβλέπει την ανάπτυξη θεματικών οδηγών, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει: πρακτικές υιοθέτησης πλάνων προετοιμασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα, της αντιμετώπισης αυτών και της προσαρμογής της παραγωγής και του ΣΥΑ για λήψη σχετικών αποφάσεων. Προβλέπει, ακόμη, τη διανομή τους στους συμμετέχοντες των δημόσιων εκδηλώσεων του έργου (διαλέξεις και συνέδριο), καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο και τη διάθεσή τους μέσω της ιστοσελίδας σε μορφή pdf. Επιπλέον, η ιστοσελίδα του έργου θα δίνει μια πλήρη παρουσίαση του, την πρόοδο των επιμέρους δράσεων και τα παραδοτέα τους, τις εκδηλώσεις του έργου, χρήσιμες συνδέσεις, δυναμικούς χάρτες κλπ. Βασική γλώσσα είναι τα ελληνικά, υπάρχει, όμως, και η περιληπτική αγγλική της έκδοση.
4. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Για την επίδειξη των δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων συστημάτων και μεθοδολογιών στο ευρύ κοινό αλλά και ειδικότερα στους αρμόδιους φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού, θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή της επιχείρησης 3Δ ΑΕ σε θεματικές εκθέσεις (π.χ. του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, της HELEXPO AGRΟTICA κλπ.) για την στοχευμένη προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές.
5. Αποθετήρια Γνώσης. Θα αξιοποιηθούν αποθετήρια γνώσης όπως «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/ Κάλλιππος», το « Ήλιος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το «SaaS» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και άλλα. Αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας θα είναι η παρουσίαση και ανάδειξη κατά επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο των αποτελεσμάτων του έργου. Η επιτυχία του συγκεκριμένου βήματος θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την δυνατότητα διείσδυσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.[36 μήνες]